image banner
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
654/QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/2024/QĐ-UBND 24/04/2024 Bãi bỏ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số quy đổi từ thể thành phẩm sang thể nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Lượt xem: 0
Tải về 0
343/QĐ-UBND 03/04/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 2
304/QĐ-UBND 15/03/2024 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 2
288/QĐ-UBND 14/03/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Lượt xem: 0
Tải về 2
272/QĐ-UBND 11/03/2024 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Lượt xem: 0
Tải về 2
153/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Lượt xem: 0
Tải về 2
139/QĐ-UBND 31/01/2024 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 0
Tải về 2
1841/QĐ-UBND 29/12/2023 V/v triển khai Danh mục dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 0
Tải về 4
1836/QĐ-UBND 17/12/2021 Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Lượt xem: 0
Tải về 2
12