image banner
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
119/KH-UBND 11/04/2024 Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gằn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027 năm 2024 trên địa bàn thị xã Sông Cầu.
Lượt xem: 0
Tải về 0
113/KH-UBND 11/04/2024 Kế hoạch V/V: Triển khai thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của thủ tướng chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
107/KH-UBND 05/04/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn thị xã Sông Cầu.
Lượt xem: 0
Tải về 0
92/KH-UBND 22/03/2024 Kế hoạch tổ chức Hội thi ẩm thực các món ăn đặc sản và truyền thống thị xã Sông Cầu năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
86/KH-UBND 18/03/2024 Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số thị xã Sông Cầu đến năm 2030
Lượt xem: 0
Tải về 1
85/KH-UBND 18/03/2024 Triển khai Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quyđịnh về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
Lượt xem: 0
Tải về 0
80/KH-UBND 13/03/2024 Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thị xã Sông Cầu năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
74/KH-UBND 12/03/2024 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 trên địa bàn thị xã Sông Cầu
Lượt xem: 0
Tải về 0
73/KH-UBND 08/03/2024 Tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã Sông Cầu năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
66/KH-UBND 04/03/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số thị xã Sông Cầu năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12