image banner
V/v tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Số ký hiệu văn bản 1938/UBND
Ngày ban hành 08/05/2024
Ngày hiệu lực 08/05/2024
Trích yếu nội dung V/v tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lâm Duy Dũng
Tài liệu đính kèm 1938 tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong cong tac quan ly nha nuoc.pdf