image banner
V/v tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 1385/UBND-VX
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày hiệu lực 02/04/2024
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thật
Tài liệu đính kèm tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 -2030- tầm nhìn đến năm 2050.pdf
1746-ttg.signed.pdf
386-STTTT.pdf