image banner
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã Sông Cầu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 145/KH-UBND
Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày hiệu lực 09/05/2024
Trích yếu nội dung Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã Sông Cầu năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phan Trần Vạn Huy
Tài liệu đính kèm 145 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TX SÔNG CẦU NĂM 2024.pdf