image banner
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Số ký hiệu văn bản 272/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2024
Ngày hiệu lực 11/03/2024
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dịch vụ công
Người ký duyệt Đào Mỹ
Tài liệu đính kèm 272_QD_UBND_1c19b.pdf