image banner
Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số thị xã Sông Cầu đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 86/KH-UBND
Ngày ban hành 18/03/2024
Ngày hiệu lực 18/03/2024
Trích yếu nội dung Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số thị xã Sông Cầu đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phan Trần Vạn Huy
Tài liệu đính kèm 86 KH kien toan to chuc bo may QLNN ve chuyen doi so.pdf