image banner
Triển khai Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quyđịnh về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
Số ký hiệu văn bản 85/KH-UBND
Ngày ban hành 18/03/2024
Ngày hiệu lực 18/03/2024
Trích yếu nội dung Triển khai Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quyđịnh về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch
Người ký duyệt Võ Ngọc Thạch
Tài liệu đính kèm 85 KH phong trào TDĐKXDĐSVH.pdf