image banner
Thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 19/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới trên địa bàn thị xã Sông Cầu
Số ký hiệu văn bản 158/KH-UBND
Ngày ban hành 27/05/2024
Ngày hiệu lực 27/05/2024
Trích yếu nội dung Thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 19/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới trên địa bàn thị xã Sông Cầu
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch
Người ký duyệt Nguyễn Tường Lâm
Tài liệu đính kèm 158 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về phát triển du lịch toàn diện- nhanh và bền vững.pdf